Loading...

We're setting up your new app...

Template

Motel management - Sheets

Motel management by Xtea.vn

Industry: Business Services
Function: Sales & CRM
Ứng dụng quản lý phòng trọ/ homestay/ nhà nghỉ/ khách sạn với thông tin lưu trữ trên Google Sheet. Ứng dụng được tạo bằng Appsheet.com, đây là sản phẩm của Google giúp tạo ứng dụng liên kết với Google Sheets mà không cần biết nhiều về code. Ứng dụng có thể cài đặt trên điện thoại hoặc truy cập từ máy tính thuận tiện. Bạn cũng có thể tự tay tạo một ứng dụng tương tự.
Loading...

How we built this app

Ứng dụng được tạo bằng Appsheet.com của Google. https://www.xtea.vn/2022/03/phan-mem-quan-ly-homestay-phong-tro-nha.html
This is a preview of the data sets used in the app.

Data

This is a high-level model of both the data entities and the UI elements in the app.
Loading...
Start for free